Juridische diensten

Van den Herik juridische diensten

is actief op verschillende gebieden, zoals huurrecht, burenrecht, consumentenrecht, ondernemingsrecht, medezeggenschap in organisaties, contractenrecht, problemen met de overheid (bestuursrecht) en kwesties in de gezondheidszorg (o.a. patiëntenrechten),

Ik kan u niet van dienst zijn bij problemen die te maken hebben met familierecht en fiscale zaken.

Mijn opdrachtgevers zijn particulieren, bedrijven en instellingen.

Enkele voorbeelden waarbij u mij kunt inschakelen:

 • Huurkwesties, zowel voor particulieren als bedrijven;
 • Problemen oplossen met leveranciers;
 • Het verdedigen van uw zaak voor een geschillencommissie (de gezondheidszorg
 • en /of consumentenzaken);
 • Klachtprocedures in de gezondheidszorg;
 • Algemene voorwaarden voor uw bedrijf opstellen;
 • Samenwerkingscontracten opstellen;
 • Huishoudelijk reglement maken voor rechtspersonen en andere organisaties;
 • Bezwaarschrift opstellen bij geschillen met overheidsinstanties;
 • Het voeren van een gerechtelijke procedure;
 • Het voeren van een bemiddelingsgesprek in geval van een conflict.