Privacy

Privacyverklaring Website Van den Herik juridische diensten

Mevrouw mr. W. van den Herik, handelend onder de naam Van den Herik juridische diensten, respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, van haar cliënten en relaties. Persoonsgegevens die via deze website (of via andere kanalen) worden verzameld, worden door mevrouw Van den Herik alleen gebruikt voor het doel waarvoor u ze hebt verstrekt. Bijvoorbeeld om contact met u op te nemen als u het contactformulier heeft ingevuld of per mail of anderszins informatie heeft gevraagd. De door u verstrekte gegevens worden door mevrouw Van den Herik vertrouwelijk behandeld. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt op een manier die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

Doel van de verwerking

Mevrouw Van den Herik verwerkt uw persoonsgegevens voor het aangaan en uitvoeren van een overeenkomst ter zake juridische dienstverlening en het beheren van de daaruit voortvloeiende (klant)relaties.

Mevrouw Van den Herik verzamelt of gebruikt geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden zoals die beschreven zijn in deze privacyverklaring, tenzij zij hiervoor van tevoren toestemming heeft gekregen van u. De door u verstrekte persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld. Derden die door mevrouw Van den Herik worden ingeschakeld zijn allemaal verplicht om de vertrouwelijkheid van de door u verstrekte persoonsgegevens te respecteren.

Mevrouw Van den Herik maakt op haar website geen gebruik van cookies.

Bewaartermijn

Mevrouw Van den Herik bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden van de verwerking te realiseren. Mevrouw Van den Herik verwerkt de gegevens alleen in Nederland. De gegevens worden nimmer verstrekt aan bedrijven of organisaties in derde landen.

Recht op inzage, correctie, overdragen of verwijderen

Als u aan mevrouw Van den Herik persoonsgegevens heeft verstrekt via haar website of via een ander kanaal, dan heeft u het recht om deze gegevens bij haar op te vragen en in te zien. Kloppen de gegevens niet (meer)? Dan wijzigt zij de gegevens graag voor u. Wenst u dat de gegevens aan u worden overdragen of wilt u dat uw persoonsgegevens in het geheel worden verwijderd? Dat kan uiteraard ook. Stuur in alle gevallen een email met uw verzoek naar herik.juridienst@planet.nl zodat ik met uw verzoek aan de slag kan. Ik streef ernaar om uw verzoek binnen 1 week na ontvangst in behandeling te nemen.

Wijzigen

Mevrouw Van den Herik behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen. Raadpleeg deze pagina voor de meest actuele versie van de privacyverklaring.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van Van den Herik juridische diensten. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden waarop middels een link naar de website van Van den Herik juridische diensten gelinkt wordt. Raadpleeg de website van de derde voor de privacyverklaring die op die website van toepassing is.

Vragen?

Heeft u vragen over dit privacybeleid of over uw privacy? Neem dan gerust contact met ons op via herik.juridienst@planet.nl of via 06-38062146.


December 2018.